18/09/2019 10:07
TW & TM: I_POL
Karta przedmiotu
Opis poszczególnych zajęć
Formuła zaliczenia zajęćPOL_I: Tabela punktowaFormularze projektowe:

PRZED projektem
PO projekcie
Grywalizacja
Karta przedmiotu
Harmonogram spotkań
Formuła zaliczenia zajęćScenariusz gryFormularze projektowe:

Scenariusz Przed_Grą
Ewaluacja Scenariuszy Po_Grze
Polecam odwiedzić:
TW & TM - Formuła zaliczenia - 2018-19
Szanowni Państwo,

Chciałbym przedstawić formułę zaliczenia prowadzonych przeze mnie zajęć.

Na wstępie muszę zaznaczyć, iż uzyskanie zaliczenia jest OCZYWIŚCIE rzeczą wtórną do osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy. Dlatego też ustalając poniższe kryteria brałem pod uwagę fakt, iż osoba stale poszerzająca zasób swojej wiedzy nie będzie miała najmniejszego problemu z ich spełnieniem.

By ocenić wszystkich w sposób możliwie jak najbardziej sprawiedliwy postanowiłem zastosować system punktowy. Na każdych zajęciach będą Państwo zdobywać punkty:

1. Za zaliczenie "wejściówki" - 5pt.
2. Za aktywność na danych zajęciach - do 5pt.

Ad.1. "Wejściówki" będą odbywać się na początku każdych zajęć, w formie dziesięciu prostych, testowych pytań. By zaliczyć test ABCD należy udzielić przynajmniej sześć poprawnych odpowiedzi. Wśród dziesięciu pytań – 3 (słownie: trzy) mogą odnosić się do bieżących aktualności z kontynentu.

Na ich koncie punktowym pojawia się 0, które można - a nawet trzeba - zweryfikować podczas indywidualnych konsultacji lub w ramach elektronicznej korespondencji (spośród zaproponowanych tematów wybierają Państwo jeden i przygotowują Państwo autorską wypowiedź na 1-2 strony sformatowanego tekstu), lecz tylko i wyłącznie do wysokości 5 punktów.

Ad.2. Za aktywność na zajęciach można uzyskać do 5 pt. tzn. można uzyskać 0 lub 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub też 5 punktów. Wszystko zależy od Państwa aktywności.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż mogą Państwo nie uczestniczyć w 2 (słownie: DWÓCH) spotkaniach. Powód owych nieobecności nie musi być artykułowany prowadzącemu.

Osoby zaliczające ustnie (podczas konsultacji) lub w formie elektronicznej dane zajęcia nie mogą zdobyć dodatkowych punktów za aktywność!

Osoby, które będą miały więcej niż 2 (słownie: DWA) niezaliczone spotkania nie otrzymają zaliczenia!

Chciałbym jednakże docenić osoby, które będą aktywnie uczestniczyć w naszych spotkaniach i w przypadku takich osób do końcowej klasyfikacji NIE BĘDĄ LICZONE DWA NAJSŁABSZE WYNIKI PUNKTOWE z poszczególnych ćwiczeń.

Przykład:

Student podczas dwunastu semestralnych zajęć uzyskał następujące wyniki:
1 spotkanie - 6pt.
2. - nieobecność;
3. - 7pt.
4. - 10pt.
5. - 10pt.
6. - 10pt.
7. - 10pt.
8. - 8pt.
9. - 9pt.
10.- 10pt.
11.- 10pt.
12.- 10pt.


W powyższym przypadku nie wliczone zostaną "nieobecność" na drugim spotkaniu oraz sześć punktów z pierwszego spotkania.


Oprócz aktywności na zajęciach chciałbym, aby zrealizowali Państwo PROJEKT GRUPOWY, umożliwiający praktyczną weryfikację nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie naszego przedmiotu. Uwagi:
  1. Projekt będzie realizowany od 6 maja do 19 maja 2019, zgodnie z wybraną metodyką projektu;
  2. Grupa realizująca będzie liczyła 3 lub 4 osoby;
  3. W realizacji projektu muszą uczestniczyć wszyscy członkowie grupy;
  4. Prowadzącemu zajęcia grupa oddaje sprawozdanie z realizacji projektu (tydzień po jego zrealizowaniu).
Państwa projekt zostanie oceniony na punkty, przy czym maksymalna ich ilość do zdobycia wynosi 50pt. Przy ocenianiu będę zwracał uwagę na następujące części składowe:
  • max 25 pt. strona merytoryczna;
  • max 20 pt. zgodność z założenia metodycznymi;
  • max 5 pt. innowacyjność i oryginalność formy.

By móc uzyskać zaliczenie z przedmiotu Teamwork & Teammanagement muszą Państwo zdobyć przynajmniej 55% punktów z puli, na którą składa się:

(10pt x ILOŚĆ ODBYTYCH ZAJĘĆ KLASYFIKOWANYCH) + 50pt Projekt

Poziom zaliczeń na konkretną ocenę:

55% - 3.0
65% - 3.5
75% - 4.0
85% - 4.5
95% - 5.0


Przykład:
Student podczas dwunastu semestralnych zajęć uzyskał następujące wyniki:
1 spotkanie - 6pt.
2. - nieobecność;
3. - 7pt.
4. - 10pt.
5. - 10pt.
6. - 10pt.
7. - 10pt.
8. - 8pt.
9. - 9pt.
10.- 10pt.
11.- 10pt.
12.- 10pt.


Dwa najsłabsze wyniki nie wliczają się do klasyfikacji końcowej. Odrzucając 6pt. za pierwsze spotkanie oraz nieobecność na drugim spotkaniu, po dodaniu pozostałych wyników otrzymamy 94 punkty. Projekt studentów został oceniony na 25 punktów. Po zsumowaniu części składowych otrzymamy 119 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 150 punktów (10pt. x dziesięć spotkań klasyfikowanych + 50pt. za projekt). By móc określić konkretną ocenę wyliczamy wartość procentową uzyskaną przez studenta z całej puli, możliwej do zdobycia. W tym przypadku jest to 79,3% - dlatego też student zaliczy zajęcia z oceną 4.5 (db+).

Ocena końcowa jest odzwierciedleniem Państwa pracy podczas całego semestru, dlatego też nie podlega jakimkolwiek negocjacjom.


Na koniec chciałbym życzyć Państwu powodzenia. Mam nadzieję, iż nasze spotkania będą twórcze i przyniosą oczekiwane owoce dla każdej ze stron.
Profile sieciowe


Follow me on Academia.edu

Konsultacje
Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na konsultacje, które zazwyczaj odbywają się w
Collegium Civitas
w pokoju nr 11 w następujących terminach:

Poniedziałek, 10:15-11:00

Środa, 12:15-13:00

Proszę sprawdzać na bieżąco newsy, w których będę przedstawiał możliwe zmiany godzin konsultacyjnych.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło